CONTACT

联系我们

Branding Operation Dept

品牌部

E:guobin@jingshanzi.com

T:010-85114516-802

Research Dept

研发部

E:jingshanzi@163.com

T:010-85114516-805

HR & ADM Dept

人力及行政部

E:jingshanzi@163.com

T:010-85110732

General Accounting Dept

财务部

E:jingshanzi@163.com

T:010-85114516

Purchase & Order Dept

采购部

E:jignshanzi@163.com

T:010-85114516-834